Ураження мікроорганізмами матеріалів і методи захисту